Reseller Domain

Trở thành đại lý tên miền của vHost với nhiều dịch vụ miễn phí ngay hôm nay

Reseller Domain đã bao gồm các tính năng

  •  Đăng ký và kích hoạt ngay lập tức
  •  Miễn phí tạo nameserver riêng (ns1.yourdomain.com và ns2.yourdomain.com)
  •  Không giới hạn subdomain (subdomain.yourdomain.com)
  •  Quản lý tên miền trực tuyến thông qua giao diện web
  •  Miễn phí quản lý DNS hỗ trợ đầy đủ các record: A, A6, AAAA, AFSDB, CNAME, DNAME, SRV, TXT, MX, NS, PTR…
  •  Miễn phí Domain Forwarding và Email Fordwarding

Cấp đại lý tên miền được xác định dưa trên tổng giá trị đã nạp vào


# Cấp đại lý Tổng giá trị đã nạp vào
1 Cấp 1 Dưới 20 triệu
2 Cấp 2 Từ 20 đến 50 triệu
3 Cấp 3 Từ 50 đến 100 triệu
4 Cấp 4 Trên 100 triệu

Bảng giá đại lý tên miền cấp 4


Bảng giá đại lý tên miền cấp 3


Bảng giá đại lý tên miền cấp 2


Bảng giá đại lý tên miền cấp 1


Đối tác


inline-dell
inline-cisco
inline-centos
inline-cpanel
inline-cloudlinux
inline-cloudflare